תקנון האתר

מבוא 
אודות החברה

חברת "ש.א.ג שירותי רפואה בע"מ" (להלן: "החברה") הינה המפעילה של אתר https://www.ems1.co.il/ (להלן: "האתר")
האתר משמש כחנות לשיווק ציוד עזרה ראשונה החייאה ובטיחות. טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים. לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי תנתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

מחיר המוצרים המפורסמים באתר
מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. יחד עם זאת, בכל מוצר מצוינים עלות משלוח ומחיר כולל . כמו כן, ניתנת אפשרות לאיסוף עצמי.

אחריות למוצרים רפואיים חשמליים
האתר משווק מוצרים של יבואנים ויצרנים שונים. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 ניתנת למוצרי חשמל ואלקטרוניקה שמחירם עולה על 150 ש"ח תעודת אחריות של היבואן או היצרן במהלך השנה הראשונה. יובהר כי בהתאם לתקנות,
במכר של מוצר שמחירו עולה על 400 ש"ח, יחולו על האתר חובות היצרן או היבואן כאשר אין אפשרות לאתרם.

קורסים והדרכות:
תנאי הקורסים וההדרכות יסוכמו טרם ביצוען על ידי הזמנה בכתב חתומה על ידי שני הצדדים. ההזמנה תכלול את פרטי השירות הנדרש ותנאיו.
הזמנה מאושרת הינה הזמנה שעליה חתמו נציג קבוצת ש.א.ג שירותי רפואה בע"מ והמזמין (להלן: "הלקוח") ובה אישור התנאים שסוכמו.

זמני אספקה
מועדי אספקת המוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א`-ה`) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר יציע לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר לבין ביטול העסקה והשבת מלוא כספו.

ביטול עסקה
1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
2. הודעה על הביטול תימסר לחברה בעל פה, בדואר, דואר אלקטרוני או פקס
טלפון: 02-970-9666 | דואר לכתובת: ת.ד 44393 ירושלים מיקוד 91443 | דוא"ל: [email protected] | פקס: 02-9709944
3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, לא בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע ולא בשל הפרה אחרת של החוזה על ידי העסק, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר לחברה על חשבון הצרכן.
4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה על ידי החברה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה.
5. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית.
6. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
7. עם ביטול העסקה, החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
8. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

מלאי
החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, יודיע על כך האתר לצרכן תוך יום עסקים ויאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

אחריות כללית בגין פעילות האתר
1. החברה לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי רוכשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
2. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, ולא תהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.

סמכויות שיפוט
כל סכסוך משפטי יידון על פי חוקי מדינת ישראל.

תמונות להמחשה
לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה, ברורה על פניה ובתום לב, בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר, אך האתר יאפשר לצרכן לבטל את העסקה וישיב לו את מלוא הכסף ששילם.

אבטחת מידע ופרטיות
המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע?
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע
איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

יצירת קשר איתנו
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, מר יאיר גורדון, דוא"ל: [email protected] טלפון: 02-9709666