אור גרינבאום

מנהל מכירות קבוצת ש.א.ג שרותי רפואה בע"מ