סימולטור חנק להדגמת תמרוני היימליך

קוד מוצר: 111111

מיליוני אנשים מתאמנים בעזרת הסימולטור וחיים נשמרים ברחבי העולם
סימולטור חנק מולבש על התלמידים כדי לדמות מצב של אירוע חנק מגוף זר -- הסימולטור מאפשר לבצע פעולות “היימליך”
בביצוע נכון, ובמיקום נכון גוף הזר התקוע בסימולטור יצא החוצה -- כשם שגוף זר אשר קלוע בקנה הנשימה יצא.

בקשה להצעת מחיר:

מוצרים נלווים